REGULAMIN: VI Anno-Górskie Biegi Przełajowe

Nazwa:

GALA SPORTU „ŻYROWIK 2013”

VI Anno-Górskie Biegi Przełajowe Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

 

 

Organizator:

Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo”

Szkoła Podstawowa w Żyrowej

Szkoła Tańca „Orian-Show” - informacje - koordynator Biegu Piotr Orian 604 589 483

Współorganizatorzy:

Starostwo Powiatowe Krapkowice

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „DOBRA RODZINA”

KB „KOZIOŁEK” z Kędzierzyna-Koźla

Cel imprezy:

Propagowanie zdrowego stylu życia na terenie Opolszczyzny

Popularyzacja i upowszechnianie biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży

Promocja wsi Żyrowa

Ukazanie piękna Parku Krajobrazowego GÓRA Św. ANNY

Możliwość spędzenia aktywnie czasu z całymi rodzinami

Termin i miejsce:

24 Maj 2012r. (piątek) godz.: 9:00

Żyrowa (w pobliżu Zdzieszowic), Aleja Spacerowa Hrabiów – powyżej Kościoła

 

Warunki Uczestnictwa:

- warunkiem udziału w biegu będzie symboliczna opłata startowa w kwocie 1 zł płatne  w biurze zawodów

- z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy Biegu Głównego na 3 km

- zgłoszenie udziału w biegach można dokonać na adres mail: orian.show@interia.pl

z podaniem imienia, nazwiska, rocznika, dystansu i kogo reprezentuje zawodnik,  w  terminie do dnia 20 maja 2013r. lub w biurze zawodów tylko indywidualne zgłoszenia (nie grupy)

- Każdy niepełnoletni zawodnik  musi posiadać ze sobą pisemną zgodę rodzica na start, potwierdzającą brak zastrzeżeń do biegu oraz przypiętą agrafką karteczkę z imieniem i nazwiskiem, rocznikiem i dystansem biegu i kogo reprezentuje

- za bezpieczeństwo dzieci w czasie trwania zawodów odpowiedzialni są opiekunowie

 

Biuro zawodów czynne 8:15-10:00

Program zawodów:

08:45 Zbiórka uczestników na Boisku „VIKTORIA”

09:00 Przemarsz w pochodzie na miejsce Startu.

9:20 Starty Przedszkolaków (500m)

10:00 Starty Szkół Podstawowych (750 do 1500m)

11:00 Starty Gimnazjum (2500m)

11:45 Młodzież i Dorośli - Bieg otwarty (3000m)

Dekoracje po każdym Bloku startowym

ok. 12:30 zakończenie Pierwszego Dnia Gali Sportu

Uwaga!!!

W zależności od frekwencji poszczególne starty mogą ulec przesunięciu.

Klasyfikujemy z podziałem na dziewczęta i chłopców.

Trzy pierwsze miejsca otrzymują pamiątkowy upominek...

Każdy uczestnik otrzyma dyplom i poczęstunek.

Trasa drogami leśnymi, urozmaicona (anglosaska)
Zapewniamy wiele emocji sportowych i dobrą zabawę!

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne!

Na miejscu będzie obecna pomoc medyczna

Pomiar czasu trzech pierwszych zawodników każdego startu